Algemene voorwaarden.

Offertes:

Offertes zijn vrijblijvend. Offertes blijven geldig gedurende een periode van 14 dagen na afgifte, tenzij anders overeengekomen.  Bij accoord van de offerte, is aanbetaling van 50% van het bedrag op de offerte verplicht.

Leverdatum:

Bestellingen en/of  aanvragen via het internet moeten minimaal 10 dagen voor de leveringsdatum worden gedaan.

Betaling:

Bij accoord van een offerte, is aanbetaling van 50% van het bedrag op de offerte verplicht. Het restbedrag  moet na levering binnen 2 weken worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur.

Annulering:

Annulering is alleen mogelijk tenminste één week voor de leveringsdatum. Bij tijdige annulering ontvangt u het aanbetalingsbedrag volledig terug. Bij te late annulering wordt het aanbedalingsbedrag niet gerestitueerd.
Mocht de opdracht niet kunnen worden uitgevoerd door overmacht, dan wordt wel het aanbetalingsbedrag aan u geretourneerd.